CUSTOMER IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Bezproblémový a bezpečný přístup pro lidi mimo vaši organizaci

Zákaznická identita

Vytvořte bezproblémový, bezpečný a chráněný přístup pro vaše zákazníky

B2B identita

Připojte a chraňte svůj podnikový (business-to-business) ekosystém

Identita dočasných uživatelů

Umožněte jednoduchý, bezpečný přístup pro vaše pracovníky na dohodu, dodavatele, sezónní zaměstnance a hostující uživatele

B2B identita

Bezproblémový onboarding firemních zákazníků

Automatizujte nástup firemních zákazníků za pomoci intuitivních procesů a uživatelských zkušeností.

Spolupracujte s dodavateli

Zlepšete integraci hodnotového řetězce a spolupráci prostřednictvím kaskádové správy životního cyklu uživatele.

Umožněte partnerům spravovat vaše zákazníky

Rozšiřte své podnikání posílením distribučních kanálů, prodejců, zprostředkovatelů a prodejních míst.

Integrujte zařízení do obchodního ekosystému

Umožněte strojům a zařízením bezpečně komunikovat s vaším podnikovým ekosystémem.

Buďte připraveni na flexibilní zaměstnávání

Umožněte doplnit vaši stálou pracovní sílu dočasnými zaměstnanci a flexibilně řiďte pracovní vztahy dle aktuálních požadavků.

Umožněte připojení hostujícím uživatelům

Podporujte škálování, správu a automatizaci dočasného přístupu uživatelů, aby se zabránilo manuálně pracnému procesu a neaktivním účtům.

Umožněte správu v zastoupení

Autorizujte správce dat a určených zástupců jednat jménem zákazníka s úplnou auditní stopou.

Regulujte externí přístupy

CISO a DPO mají možnost řídit přístup a soukromí všech externích uživatelů, čímž se předchází podvodům a sankcím.

Snižte náklady na správu

Oprosťte vaší organizaci od správy uživatelů, které přímo neznáte, delegováním správy uživatelů na své obchodní partnery.

Tvořte škálovatelné aplikace a portály

Poskytněte vývojářům rozhraní API a SDK pro snadnou integraci B2B identit a nechte je soustředit se na vytváření obchodních funkcionality.

Vybraná funkcionalita

Delegovaná správa

Přiřaďte každému B2B partnerovi správnou míru samostatnosti a odpovědnosti. Partneři tak budou moci řídit své vlastní organizace, zatímco vy budete mít přehled z ptačí perspektivy.

Single Sign-On (SSO)

Se Single Sign-On nabízíte svým zákazníkům rychlý, bezpečný a bezproblémový přístup k vašim online službám s jediným přihlášením dle jejich výběru.

eIDAS

Připojte veřejné a soukromé poskytovatele služeb k systému eIDAS a umožněte evropským uživatelům přístup ke službám jménem jejich společnosti v jiných členských státech přihlášením pomocí známých národních eID.

Životní cyklus

Spravujte automatizované poskytování ve škále pomocí několika integrací s backendovými a zdrojovými systémy a vytvořte moderní adresář pro dnešní požadavky.

Registrace

Efektivně onboardujte a spravujte obchodní partnery a aplikace a umožněte jim dále kaskádovat role na nové uživatele.

Vícefaktorová autentifikace

Přidejte další úrovně zabezpečení, jako je biometrie, rozpoznávání obličeje, jednorázové heslo nebo přihlášení přes mobilní telefon pro zkušené uživatele.

Aktuálně

Náš tým

Jsme softwarová a konzultační společnost.

Máme unikátní technologické zázemí a dlouhodobě stabilní zkušený tým se znalostí a referencemi z mnoha technologických oblastí. Naši experti disponují odbornými znalostmi a rozsáhlým know-how napříč mnoha obory. Svoje dlouholeté zkušenosti získané při realizaci bezpočtu projektů navzájem sdílíme a pracujeme ve struktuře virtuálních týmů, které umožňují efektivní spolupráci jednotlivých specializací. Dokážeme projekty uchopit nadčasově bez profesních stereotypů a kombinujeme přístupy z rozdílných úhlů pohledu a širší perspektivy.

Naši partneři

Kontaktujte nás

  Adresa sídla

  e-FRACTAL, s.r.o.
  Květná 2080/10
  130 00 Praha 3

  Provozovna

  Bělehradská 299/132
  120 00 Praha 2

  Kontakt

  +420 222 523 000 (tel.)

  Identifikační údaje společnosti

  IČ: 26428091
  DIČ: CZ26428091
  Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu 1552552/5500

  Jednatel: Ing. Jiří Berger

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81499. Obecná informační povinnost pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

  Aktuálně

  Aktuálně