Vývoj aplikací

Věnujte se hlavní činnosti svého podnikání a svěřte starost o své technické záležitosti nám. Nechte tak vyrůst svou firmu s novou aplikací, kterou dle Vašich potřeb navrhneme, vybudujeme a rádi zajistíme i její provoz.  Máme v této oblasti mnoho úspěšných referencí.

V průběhu let se nám podařilo vybudovat silné technologické zázemí doplněné o vlastní zkušený tým pracující na bázi výzkumného a vývojového centra. To vše nyní používáme jako pevnou základnu, na které stavíme úspěšné a stabilní projekty pro naše klienty. Díky zkušenostem načerpaným při realizaci našich projektů se nám daří zacílit strategie specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. Pravidelně představujeme unikátní inovativní projekty s netradičním pohledem na různé oblasti podnikání.

Vybrané projekty

Zvolili jsme několik zástupců projektů, kterým jsme pomohli vyrůst.

FRACTAL

V roce 1999 jsme jako první v ČR realizovali on-line systém pro prodej letenek na bázi Globálního distribučního systému Amadeus a později v roce 2000 jsme jej propojili i s globálním distribučním systémem Galileo. Celý systém byl vyvinut na čistě objektových technologiích VisualWorks od společnosti CINCOM a objektové databázi Gemstone/S v programovacím jazyce Smalltalk.
Dodnes tento systém doplňujeme o nové funkce a moduly tak, že plně obsahuje veškeré informační systémy potřebné k provozu společnosti od několika on-line internetových aplikací, přes fakturační a back-office systém až po pokročilé CRM, podporu call centra a reporting. Aplikace SmartTerminal, která byla třetí generací informačního systému spuštěnou v dubnu 2004, se stala základem úspěchu naší sesterské společnosti FRACTAL, která se i díky němu postupně propracovala mezi deset největších prodejců letenek na českém trhu s obratem více jak čtvrt miliardy korun. V současnosti patří k významným a respektovaným hráčům v cestovním ruchu obecně a pravidelně vykazuje výrazně vyšší míru růstu prodejů než je průměr trhu.

nahoru

Lotus Notes Connector for MS MIS

V roce 2001 jsme v rámci projektu Mobile Office, kterým jsme jako jedni z prvních na světě zpřístupnili klientům společnosti Eurotel (dnes Telefonica O2) informace z Microsoft Exchange na jejich mobilních telefonech a PDA, vstoupili do světa mobilních technologií. O několik měsíců později jsme své znalosti zúročili v projektu s kódovým názvem LOMA, což byl konektor mezi v té době velmi rozšířenou technologií Microsoft Mobile Information Server a produktem Lotus Notes.
Mobilní operátoři v celém světě implementovali Microsoft Mobile Information Server do svých sítí, jako platformu pro propojení notifikací událostí z MS Exchange na mobilní telefony pomocí SMS. Přesto se ukázalo, že v mnoha regionech není tento produkt akceptovatelný bez nativní podpory Lotus Notes.  Projekt se nám podařilo v rekordně krátkém čase zpracovat do takové podoby, že jsme mohli ještě na podzim 2001 odjet na jednání do mobilní divize společnosti Microsoft, která po důkladném interním technologickém auditu celého produktu a po zapracování požadovaných změn rozhodla o akvizici této technologie a v roce 2002 jsme celý projekt prodali společnosti Microsoft Corporation.
V rámci spolupráce jsme ještě v následujících letech zajišťovali smluvní podporu druhé úrovně pro řadu operátorů z celého světa.  Prvním operátorem, u kterého byla tato technologie za naší asistence implementována, byla společnost Eurotel, která měla v té době již implementovaný Microsoft Mobile Information Server Carrier Edition.

nahoru

SMS Touch

Po úspěšné realizaci Lotus Notes Connector for MS MIS naše aktivity v oblasti mobilních technologií pokračovaly. Už v roce 2003 jsme představili projekt SMS Touch fungující jako platforma pro propojení počítačů se SMS technologiemi. Projekt si velmi rychle získal své zákazníky a v roce 2004 jsme měli instalovaných a připojených více jak 600 klientů. Mezi nimi byly např. ČEZ, Elektrolux, B Braun, Severočeská plynárenská, Městská policie Praha a další. Většina klientů používala naše aplikace jako SMS Touch Outlook, SMS Touch Exchange nebo SMS Touch Toolbar for MSIE, případně systém přímo propojovala se svými interními systémy pomocí XML API rozhraní.
Navázali jsme tedy další verzí, která přinesla revoluční novinku v podobě obousměrné komunikace mezi počítači a mobilními telefony pomocí SMS. Jeden z klonů tohoto projektu se podařilo v rámci Joint Venture realizovat i v kanadském Vancouveru, kde si získal množství dalších uživatelů.
V současnosti projekt spíše zajišťuje konektivitu ostatním projektům a stálým zákazníkům na SMS centra stovek mobilních operátorů.  Část projektu byla reimplementována do jazyka Erlang, který zajišťuje vysokou škálovatelnost a schopnost redundance, a v tuto chvíli připravujeme zapojení projektu do jedné z našich nových aktivit.

nahoru

Systém pro správu vědeckých časopisů

Na základě požadavku vědecké instituce jsme vyvinuli systém podporující proces vydávání vědeckých článků. Systém je v každodenním používání klientů a paralelně pracujeme na nových funkcích, které by práci s ním co nejvíce zpříjemnily. Vše nabízíme ve formě hostované aplikace, která zahrnuje provoz, správu a údržbu. V tomto okamžiku obsluhujeme pro několik různých institucí desítky vydávaných titulů – z nichž některé jsou sledované agenturou Thomson-Reuters, která jim měří impakt faktor. Za čtyřletou dobu běhu systém podpořil zpracování již téměř 5000 vědeckých článků. Podle požadavků jednotlivých vydavatelů jsme přednastavili několik standardizovaných scénářů pro schvalování článků a současně jsme v rámci procesní optimalizace provedli analýzu jednotlivých kroků.
Systém propojuje činnost jednotlivých osob, pracujících v procesu vzniku, korekce, schvalování a zveřejnění článku. Pro jednoduchost byly definovány 4 hlavní role – autor, redaktor, editor a lektor. Všechny operace jsou vzájemně propojeny a technicky zmapovány: od zaregistrování autora a vložení článku, přes revizi redaktorem, editorem a zhodnocení (peer–review) lektorů, až po správu vydaných článků. Náš systém umožňuje sledování zodpovědnosti, což v praxi zahrnuje to, že každý článek má svou historii, ve které je zaznamenáno, kdo s ním co dělal. Obdobná historie je i u každého uživatele. Systém umožňuje vznik snadno použitelného digitálního archívu díky tomu, že je kompatibilní s mezinárodně uznávaným standardem pro metadatový popis digitálních objektů Dublin Core.

nahoru

Craft.CASE

V roce 2003 jsme v rámci výzkumného a vývojového centra zahájili investici do návrhu systému pro modelování obchodních procesů, který vycházel z předchozího akademického výzkumu.  První průzkum trhu nás přesvědčil, že poptávka po podobném nástroji existuje, a proto byl odstartován interní vývoj, který probíhal do roku 2004, kdy byla pro klienty uvolněna první komerční verze. Následně došlo k přejmenování projektu z kódového názvu Comet na současný název Craft.CASE.

V následujících měsících docházelo k postupnému doplňování funkcionalit až do verze 1.47, která se stala široce používaným nástrojem, s jehož pomocí byly poskytovány služby modelování procesů společnostem jako například Deloitte, Česká pošta, ČEZ nebo České Aerolinie. V roce 2007 byl vytvořen vlastní metodický rámec, metodika C.C, který se stal základem pro veškeré další verze nástroje Craft.CASE.
Zásadním zlomem ve vývoji byl konec roku 2006, kdy jsme rozpoznali vysoký růstový potenciál a potřebu dalších investic a fakt, že financování cestou přirozeného organického růstu by se mohl stát hlavním omezujícím faktorem pro další rozvoj a úspěch nástroje Craft.CASE i metodiky s ním spojené. Proto bylo rozhodnuto najít do poloviny roku 2007 partnera, který by se na projektu finančně a/nebo strategicky podílel a zajistil mezinárodní přesah.
V únoru 2007 proběhla prvotní jednání s několika potenciálními partnery a v následujících měsících byl dojednán a uzavřen kontrakt mezi společností e-FRACTAL a nově založeným subjektem CRAFT.CASE Ltd. se sídlem v Londýně.  Produkt Craft.CASE díky tomu získal zázemí silného finančního investora, přístup ke globálním trhům a vysoký potenciál pro další rozvoj a růst.
Společnost e-FRACTAL získala odprodejem projektu Craft.CASE exkluzívní distribuční kontrakt pro střední Evropu a finanční prostředky pro další rozvoj jedné z hlavních činností, kterou je výzkum a vývoj inovativních technologií a řešení.

nahoru

Systémy pro správu znalostí (KEYSYSTEM)

V roce 2004 jsme vstoupili do zcela nové oblasti systémů, které se zaměřují na správu znalostí.  V dnešní době existuje velké množství společností, jejichž klíčovou hodnotou jsou znalosti, dovednosti a odborné zaměření jejich zaměstnanců.
Proto jsme vytvořili systém na efektivní správu znalostí (Knowledge Management System), který nabízíme ve dvou variantách: instalované u klienta a provozované v našem aplikačním hostingovém centru. Jedním z prvních klientů, který tento systém implementoval a aktivně používal, se stala společnost Deloitte, která jím spravovala znalosti v rámci celé střední a východní Evropy.
V prosinci 2010 byla do provozu uvedena nová verze systému pro řízení znalostí, včetně aktivního demopřístupu na adrese KEYSYSTEM.com. V současné době se zaměřujeme hlavně na prodej tohoto systému na zahraničních trzích.

nahoru

PhoneCopy.com

Jednou z našich interních investic se koncem roku 2003 stal projekt Phonecopy.com. První prototypová verze byla realizována v prostředí Smalltalk X, které považujeme za jedno z vhodných prostředí pro rychlé  prototypování.  Výsledkem byl systém, na kterém jsme si ověřili technologické aspekty projektu.
První prototyp sloužil jen k výzkumu, a proto jsme hned záhy v roce 2004 zahájili vývoj první verze aplikačního software, které již vycházelo z provedeného výzkumu a ještě jej dále posouvalo do oblastí, které prvotní prototyp neřešil. V roce 2006 došlo k přehodnocení strategie a byl zahájen finální vývoj, který aplikoval kompletní výsledky obou výzkumů do praxe a současně jsme změnili vývojové prostředí a veškerý další vývoj v rámci projektu PhoneCopy jsme převedli do prostředí jazyka Python a databáze Firebird.

V červnu 2007 byl uvolněn aplikační server pro běžné použití a ostrý provoz. Od té doby mají naši zákazníci svá data bezpečně uložena na našich serverech. V průběhu roku 2008 byl vývoj stabilizován do podoby, aby bylo možné technologii nebo celou platformu jednoduše personalizovat pro potřeby klientů, kteří by měli zájem naši technologii využít v rámci svého řešení.
V roce 2009 proběhl zásadní redesign grafiky a ovládání aplikace a došlo k implementaci množství vylepšení a funkcí, které z platformy PhoneCopy vytvořily službu na světové úrovni. V tuto chvíli službu využívají uživatelé ze všech světadílů a jejich počet neustále roste.

nahoru

Travel industry standard

V roce 2001 jsme díky zkušenostem a znalostem z oblasti globálních distribučních a airline systémů vstoupili do segmentu speciálních aplikací, které efektivně snižují náklady na údržbu a provoz těchto systémů na straně koncových uživatelů.  Prvotní verze, která vznikla jako vedlejší produkt vývoje pro naši sesterskou společnost FRACTAL, vygenerovala neočekávanou poptávku, a proto jsme se rozhodli ve vývoj pokračovat a vyvinout další verze, které se postupně stávají standardem v této oblasti.
V současné době máme téměř 2000 uživatelů převážně v regionu EMEA (Europe, Middle East, Africa), kterým zajišťujeme provoz, podporu druhé úrovně, technologický rozvoj a integraci s jejich vlastními interními systémy.  Vedle nativního rozvoje, jež vychází z našeho výzkumného a vývojového centra se stále častěji potkáváme s konkrétními požadavky jednotlivých klientů, které vycházejí ze specifik jednotlivých trhů. S rozšiřující se uživatelskou základnou se snažíme i do tohoto oboru přenášet novinky, které postupně posunují standard obsluhy v dané oblasti a získávají nám přirozeným způsobem nové uživatele.
Vzhledem k smluvním závazkům nejsme oprávněni u tohoto projektu uvádět konkrétní údaje.

nahoru

Sodexo Pass Česká Republika a.s.

V roce 2008 jsme zahájili spolupráci na inovativním projektu Cafeteria „mojeBenefity.cz“ pro společnost Sodexo, na kterém se podílíme i konzultačně a ovlivňujeme také směr jeho vývoje. Od počáteční základní aplikace jsme společně se zadavatelem postupně rozšířili portfolio služeb, které systém nabízí tak, aby vzrostla jeho atraktivita a podpořila tím zájem klientů o takovýto systém čerpání zaměstnaneckých výhod. Aktivním přístupem při řešení projektu jsme společně se zástupci zadavatele vytvořili homogenní tým, který je zárukou dalších inovací a rychlého rozvoje aplikace a jeho reakci na potřeby zákazníků.

nahoru

Altworx

Pro společnost Altworx jsme realizovali transakční aplikační jádro implementované z důvodu požadavku na škálovatelnost a stabilitu v jazyku Erlang. Kromě vlastní implementace jsme se konzultačně podíleli na rozhodování o vhodných technologiích a poté jsme spolupracovali na návrhu architektury systému, vývoji prototypových řešení, implementaci prototypu u zákazníka a následné stabilizaci finální verze, která je dnes v rámci komplexního řešení implementována v rozsáhlých implementacích v celém světě.

nahoru

Notebooky.cz

V roce 1997 jsme stáli u zrodu českého internetového zpravodajství a založili jsme internetové vydavatelství Notebooky.cz.  Každý den se na stránkách www.notebooky.cz objevovaly novinky, recenze, testy a zprávy z oblasti mobilní výpočetní techniky, které se postupem času staly jedním z významných informačních zdrojů českého internetu. S rostoucím zájmem o notebooky, PDA a další mobilní zařízení narůstala i návštěvnost a známost serveru Notebooky.cz. Díky poptávce čtenářů jsme v rámci serveru otevřeli i specializovaný internetový obchod, který významným způsobem zvýšil ekonomickou stabilitu celého projektu.  Vedlejším projektem se postupně stal vývoj redakčních systémů a portálových řešení a položil tak základ našich dalších aktivit v této oblasti.
Po pěti letech provozování jsme dostali nabídku od vydavatelství MAFRA a.s., která od nás projekt Notebooky.cz odkoupila a zařadila do své sekce technologického zpravodajství pod hlavičkou Technet.

nahoru

eKurýr

V roce 2000 jsme stáli u zrodu projektu ekuryr.cz. Dle zadání majitele společnosti eKuryr s.r.o. jsme se podíleli na komplexním návrhu projektu, jeho vývoji a implementaci, dále na internetové propagaci, na následném rozvoji i na detailním zpracování procesů a jejich přetvoření do dalších aplikací a informačních systémů, které dodnes plně zajišťují fungování celé společnosti i obsluhu zákazníků.
V rámci projektu jsme několikrát přišli s návrhy a nápady, které dokázaly posunout celou aplikaci a obsluhu klientů na novou úroveň a tím odlišit služby od ostatních kurýrních služeb natolik, že se během krátké doby stal ekuryr.cz synonymem pro moderní služby a propracoval se mezi největší kurýrní služby v celé Praze. Jsme velmi potěšeni důvěrou, kterou nám i nadále společnost eKuryr s.r.o. dává.

nahoru