Věda a výzkum

Když jsme v roce 1995 zakládali tým, který se později stal v roce 2001 základem společnosti e-FRACTAL, chtěli jsme vytvořit místo, kde budeme realizovat naše nápady a nabízet klientům služby s vysokou přidanou hodnotou. V roce 1996 jsme zahájili první komerční tvorbu internetových stránek, později jsme činnost rozšířili na dynamické propojené systémy. Internet se stal místem, které nám umožnilo naše nápady realizovat.

První úspěšné projekty přinesly do naší firmy stabilitu potřebnou pro vytvoření prostředí, kde se snoubí inovace, nápady a kreativita, a kde se můžeme kromě komerčních projektů věnovat i projektům, do kterých dlouhodobě investujeme svůj čas, nápady, technologie, kontakty a finanční prostředky. Každý úspěšný projekt přinese část prostředků, které zhodnocujeme tím, že je použijeme na podporu nově se rodících projektů a nápadů.

Díky tomu jsme mohli v rámci naší společnosti vytvořit výzkumné a vývojové centrum s vlastním rozpočtem. Zde se zaměřujeme na výzkum a vývoj nových technologií. Vytvořili jsme prostředí tvořené virtuálními týmy, které se navzájem prolínají a tím dochází k efektivní distribuci znalostí napříč celou firmou. Již od roku 2000 v mnoha projektech využíváme agilní metody jako je například extrémní programování a vše co jsme v našem výzkumném a vývojovém centru vytvořili, postupně uvolňujeme i pro naše klienty, pro které realizujeme komerční projekty s využitím naší interní báze znalostí a metodik.

I přesto, že se stále ztotožňujeme s naším dlouho používaným sloganem: „e-FRACTAL – e-business driven company“, rozhodli jsme se novou etapu rozvoje naší společnosti podpořit novým sloganem: „e-FRACTAL – where projects grow!“. e-FRACTAL je totiž opravdu místem, kde projekty vyrůstají!