Smart Buildings

Inteligentní řízení budov je automatický systém firmy e-FRACTAL pro plně autonomní řízení a sledování stavu TZB. Přináší výhody především ve formě zvýšení uživatelského komfortu osob, snížení celkových nákladů na vlastnictví technologií a měření. Umožňuje efektivně provozovat a udržovat TZB – umožňuje sledovat provozní stav zařízení a vyzvat operátora k reakci v předstihu před koncem reálné životnosti. Tím nahrazuje (cenově neefektivní) pravidelnou preventivní údržbu a eliminuje drahou reaktivní údržbu, která může mít citelný dopad na pohodlí osob a celkovou prestiž správy budovy.

Přínosy systému popíšeme na jedné konkrétní části a to řízení žaluzií.

Unikátnost systému je založena na vytvoření dynamického matematického modelu objektu včetně souvisejícího okolí, který kromě 3D vizualizace slouží i k výpočtům polohy jednotlivých oken u členitých budov, případně u složitých vzorců zastínění okolím.

Systém umožňuje řídit žaluzie různými strategiemi

 • Optimalizace pro osoby uvnitř budovy: zachová žaluzie nejotevřenější, ale zabrání přímému slunečnímu osvětlení interiéru budovy.
 • Optimalizace pro správce budovy: Minimalizace nákladů na chlazeni v létě / vytápění v zimě.
 • Kompromis mezi požadavky správce a komfortem osob uvnitř budovy.
 • Konfigurovatelný noční režim.

Další vlastnosti

 • Automatické vytažení žaluzií při silném větru.
 • Systém může běžet autonomně (komunikuje pouze s meteo–stanicí), nebo být připojen k internetu (umožňuje vzdálené sledování stavu a ovládání odkudkoliv z libovolného internetového prohlížeče).
 • Každou žaluzii lze ovládat manuálně ovladačem v místnosti – v tom případě přestane být řízena serverem na předdefinovaný čas (např. do konce dne).
 • Možnost doplnit výpočet o odrazy a odlesky z okolních (prosklených) budov.
 • Na pokyn obsluhy umožní systém strategii lze globálně měnit – např. vynutit vytažení žaluzií při mytí oken. Všechny parametry jsou konfigurovatelné, pro každou žaluzii zvlášť.
 • Jednotlivé žaluzie lze dlouhodobě vyjmout z ovládání.
 • Možnost exportu všech hodnot pro dodatečnou analýzu a nezávislý audit.
 • Škálovatelná aplikace s minimálními nároky na výpočetní výkon.
 • Rychlá implementace.
 • Minimální implementační náklady.
 • Nadstavbový modul si dokáže zapamatovat individuální manuální nastavení jednotlivých žaluzií uživatelem a přizpůsobit se mu.

Všechny parametry jsou konfigurovatelné pro každou žaluzii zvlášť. Konfigurace je možná přes webové rozhraní anebo pomocí importu a exportu v nástroji MS Excel.

Systém je připojen na standardní sběrnice chytrých budov včetně např. meteo–stanice, ačkoliv systém umožňuje získávat data z internetu. Pro vlastní běh se berou v potaz spočítané a změřené veličiny:

 • Poloha slunce na obloze (včetně výšky horizontu).
 • Intenzita slunečního svitu (jasno, polojasno, zataženo, difuzní/rozptýlené světlo).
 • Stíny okolních budov.
 • Čas posledního pohybu žaluzie.
 • Čas poslední změny osvětlení.
 • Poloha každé žaluzie na budově.
 • Plocha okna osvětlená sluncem.

Průmyslové protokoly

 • SOMFY,
 • KNX,
 • další dle standardů jednotlivých výrobců.