Řešení pro energetiku

Kromě konzultací v oblasti energetiky poskytujeme také monitorovací a řídící systém.

Monitorovací a řídící systém je webový systém pro vzdálené sledování výrobny elektrické energie s možností jejího řízení. Zobrazuje průběh veličin a signálů, včetně ovládacích, archivuje je a zobrazuje v přehledných grafech a manažerském kokpitu. Poskytuje nástroje pro zjištění příčiny poruchy. Okamžitě reportuje překročení běžného rozsahu hodnot veličiny nebo signálu.

Proč monitorovací a řídící systém od e-FRACTALu?

 • Zcela nezávislý systém na dodavatelích technologií nebo řídicích systémů, dispečerech, provozovatelích nebo servisních firmách, garantujeme zobrazení reálných dat bez možnosti je jakkoliv ovlivnit.
 • Manažerský kokpit – zobrazuje aktuální stav výrobny podle požadavků manažera.
 • Intuitivní grafické prostředí (včetně responsivního designu).
 • Technický přehled veličin a signálů, včetně ovládacích.
 • Grafické zobrazení historického průběhu hodnot veličin a signálů.
 • Možnost exportu všech hodnot pro dodatečnou analýzu a nezávislý audit.
 • Liniové grafické zobrazení stavu výrobny (včetně aktuálního stavu všech prvků).
 • Možnost výrobnu řídit pomocí předdefinovaných povelů, kontrola validity těchto povelů před zpracováním.
 • Pro každou veličinu/signál je možno nastavit normální rozsah, varovný rozsah a chybový rozsah. Podle toho, do jakého intervalu patří aktuálně naměřená hodnota, se spustí akce – zobrazení, informování emailem, SMS atd.
 • Možnost kvitování poruch – i v případě, že se hodnota naměřené veličiny /signálu dostane do chybového rozsahu na velmi krátkou dobu, zůstane pro dispečera o této události záznam v dispečerském deníku, který bude potřeba odkvitovat.
 • Přehledová obrazovka zobrazuje veličiny a signály, které jsou ve varovném a chybovém rozsahu. Samozřejmě si technik může zapnout zobrazení všech hodnot.
 • Škálovatelná aplikace s minimálními nároky na výpočetní výkon.
 • Bez nutnosti instalace software do PC.
 • Bezpečný přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv pomocí internetového prohlížeče.
 • Kompletní historie dat.
 • Intuitivní uživatelské rozhraní.
 • Reporty a notifikace uživatelů.
 • Rychlá implementace.
 • Minimální implementační náklady.

Podporované průmyslové protokoly

 • IEC 60870-5 101 a 104,
 • DNP3,
 • Modbus,
 • další dle standardů jednotlivých výrobců.