Konzultace

Naše služby se kromě vlastní dodávky řešení a dlouhodobých kontraktů zaměřují i na poskytování konzultačních činností a profesionálního poradenského servisu. Našimi klienty jsou soukromé společnosti, vzdělávací organizace a státní instituce z různých sektorů.

Konzultační oblasti

 • procesní poradenství: popis stávajících procesů tak, jak jsou zapsány v zákonech, vyhláškách nebo interních směrnicích a/nebo podle toho, jak jsou reálně vykonávány; identifikace příležitostí ke zlepšení; návrh efektivnějších procesů. Služby v oblasti analýzy a modelování obchodních procesů poskytujeme v návaznosti na distribuci softwarového nástroje Craft.CASE
 • dosažení změn: implementace požadovaných změn s vaším týmem,
 • návrh informačních systémů: pomůžeme s návrhem informačních systémů tak, aby nejen podpořily vaše (nové) procesy, ale též byly připraveny na nové situace,
 • příprava technických podmínek zadávacích řízení: pomůžeme s definicí zadání VŘ na tvorbu software, s kontrolou technických a technologických podmínek pro výběrová řízení, případně dohlídneme na splněním takových podmínek ze strany předložených nabídek. Dokážeme tak posílit váš tým o vysoce kompetentní technickou expertizu s přesahem do dalších oblastí,
 • ověření realizovatelnosti navržených řešení: pokud máte řešení navržené od konkurence, jsme schopni posoudit jeho realizovatelnost a případně poukázat na sporná místa

Významní klienti:

 • ČEZ, a.s.
 • ČEPS, a.s.
 • Ministerstvo dopravy
 • Česky telekomunikační úřad
 • Pražská energetika a.s.
 • OTE, a.s.
 • soukromé společnosti

Díky týmové spolupráci grafiků, programátorů a business konzultantů jsme schopni připravit prototyp, pilotní projekt nebo případovou studii – zahrnující všechny aspekty od grafické podoby, přes logickou strukturu až po vhodné technologie a architekturu tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníka.

Od roku 2007 jsme rozšířili portfolio konzultačních služeb i o služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, kterou jsme zaštítili soudním znalcem v oblasti kybernetika – výpočetní technika se specializací výpočetní a komunikační technika, bezpečnost informačních systémů. Ročně v této oblasti zpracováváme téměř sto znaleckých posudků a odborných posouzení pro Policii ČR, soudy, státní instituce, advokáty nebo komerční subjekty.