Kombinatorická aukce

Konzultační činnost

Poskytujeme konzultační služby v následujících oblastech:

 • výběr vhodného aukčního formátu. Máme zkušenosti jak s formátem SMRA, tak CCA,
 • pravidla elektronické aukce a související procesy,
 • bezpečnostní opatření,
 • stanovení ekonomických a technických parametrů aukčních bloků.

Modelování a simulace

Disponujeme metodami simulace průběhu aukce, které umožní:

 • ověření výsledků aukce,
 • nastavení optimálních parametrů dražené komodity,
 • výcvik účastníků aukce,
 • vytvoření strategie účasti v aukci na základě porovnání možných výnosů.

Detekce koluzního jednání

Vyvinuli jsme speciální algoritmus pro detekci nežádoucí kooperace mezi dražiteli a pro zjištění, zda aukce nebyla ovlivněna únikem důvěrných informací.

Úprava aučního software na míru

Každý trh je unikátní, navíc se jeho podmínky v čase neustále mění, proto je potřebný unikátní přístup ke každé aukci. Z toho důvodu před každou aukcí upravujeme aukční software na míru aukčním pravidlům, které před úpravou podrobíme důkladné validaci.

Organizace aukce

K zajištění hladkého průběhu aukce poskytujeme služby našeho týmu zkušených specialistů:

 • manažeři,
 • ekonomičtí analytici,
 • bezpečnostní specialisté,
 • právníci,
 • matematici,
 • programátoři a testeři.

Bezpečnost

Uvědomujeme si, že aukce je prostředkem k uzavření obchodů v hodnotách milionů i miliard euro. Proto klademe velký důraz na zajištění bezpečnosti jak před aukcí, tak v jejím průběhu. Za tímto účelem pomaháme stanovit procesy, které zajistí bezpečný, právoplatný a nezpochybnitelný průběh těchto obchodních transakcí.

Po každé řádně podané nabídce mají obě strany nezpochybnitelnou právní listinu prokazující původ, platnost a přijetí nabídky.
Každý právní úkon provedený pomocí aukčního software je v reálném čase bezpečně uložen také na záložním serveru, aby nebylo nutné opakovat aukci nebo její část z důvodu technických potíží.

Anonymita

Pro zabránění koluzního jednání jsme připraveni zajistit anonymitu během aukce, a to jak před organizátorem tak před regulačním úřadem. Podobně jsme připraveni v důvodných případech maskovat i počet účastníků. Anonymizující postupy však nejsou překážkou k prokázání autorství jednotlivých podaných nabídek.

Školení a trénink

Pro úspěch aukce je nezbytné, aby regulátor měl hlubokou znalost specifik aukce a dokázal tak odhadnout dopady svých rozhodnutí na trh. Podobně je vhodné, aby účastníci aukce konzultovali své postupy se zkušenými týmy. Za těmito účely nabízíme školení a tréninky zaměřené jak na obecná pravidla aukčních formátů a jejich důsledky, tak na testování strategie účastníka pro konkrétní aukci.