Služby

Společnost e-FRACTAL pravidelně vstupuje do oblastí, kde dokáže nabídnout vysokou přidanou hodnotu a současně díky kreativnímu a inovativnímu přístupu využít schopností týmu přicházet s netradičními přístupy řešení zvolené problematiky. Klientům nabízíme komplexní služby – podle požadavků zpracujeme nejen návrh či analýzu, poskytneme poradenství, ale i se podílíme na uskutečnění projektů.

Pro klientské projekty hledáme nejvhodnější řešení, navrhujeme a stále častěji dokonce vymýšlíme vhodné technologie. Zajišťujeme výzkumnou a prototypovou část projektu včetně následného ověřovacího provozu. Pokračujeme vlastním vývojem a implementací i se zpracováním kompletní dokumentace. Dodávkou naše spolupráce se zákazníkem nekončí. Kromě vyhodnocování prvních výsledků projektu a jejich zpracování, zajišťujeme provoz, hostování aplikace a podporu na definované úrovni.