Časový harmonogram zavedení NIS2 a hrozící sankce

Kdy nastanou změny v souvislosti s NIS2 a proč jim věnovat pozornost již nyní?

Platnost zákona je očekávána v druhé polovině roku 2024. Dle dostupných informací bude existovat roční přechodné období, ale vybrané požadavky zákona (např. povinnost plnit protiopatření NÚKIB nebo hlásit kontaktní údaje a jejich změny) bude nutné začít plnit již v druhé polovině roku 2024. Zavedení souladu s NIS2 bude časově náročná činnost a proto lze očekávat, že bude implementace do dané společnosti trvat minimálně několik měsíců. Vzhledem k tomu že právní úprava se blíží finálnímu znění a v odborné veřejnosti je již známa, lze interní harmonogram začít plánovat již nyní. Vzhledem k tomu, že některá opatření vyvolají dodatečné náklady, bude důležité zahájit plánování i z důvodu nárokování odpovídajících částek v rozpočtu podniku. 

Za nesplnění budou hrozit vysoké sankce. Maximální pokuta za nedodržení bude 10 000 000 Kč, nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti. Minimální výše není stanovena, sankce by však neměla být likvidační, přesto je však nutné zohlednit i to, že vlastní sankce může být jen zlomkem skutečných škod, které kybernetický útok způsobí.

Kromě toho hrozí i správní tresty, mezi něž patří pozastavení platnosti certifikace a pozastavení výkonu řídicí funkce (u poskytovatelů regulovaných služeb v režimu vyšších povinností). Pokud by se hypoteticky vrcholné vedení regulované organizace soustavně vyhýbalo plnění svých zákonných povinností vyplývajících z návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů, hrozí v krajním případě až pozastavení výkonu řídicí funkce přímo fyzické osobě.