CUSTOMER IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Bezproblémový a bezpečný přístup pro lidi mimo vaši organizaci

Zákaznická identita

Vytvořte bezproblémový, bezpečný a chráněný přístup pro vaše zákazníky

B2B Identita

Připojte a chraňte svůj podnikový (business-to-business) ekosystém

Identita pracovníků na dohodu

Umožněte jednoduchý, bezpečný přístup pro vaše pracovníky na dohodu, dodavatele, sezónní zaměstnance a hostující uživatele

Identita pracovníků na dohodu

Onboard temporary staff smoothly

Orchestrate, scale, and automate the onboarding of gig workers with intuitive processes

Provide a frictionless user experience

Ease your gig workers into a smooth, uninterrupted user experience

Validate identity & verify credentials accurately

Grow your business by empowering distribution channels, dealers, brokers and shops-in-shop

Manage guest users accounts effectively

Manage and secure the accounts of your guest users easily promoting collaboration without compromising security

Ensure compliant access to corporate assets

Ensure admission to corporate assets complies with corporate policies and legal regulations with point-and-click control capabilities

Streamline and control identity lifecycle management

Bring your gig workers identity lifecycle management to the cloud and take control of every aspect of it

Lower costs and increase productivity

Apply a unified process for provisioning users and assigning roles, eliminating redundancies and enhancing agility

Allow users to manage their personal data

Enable user consent and preference management in line with GDPR

Centralise identity data in one location

Utilise one single point to store identity data, reducing silos among departments, increasing visibility and efficiency

Featured Capabilities

Identity proofing

Achieve the ultimate level of identity proofing choosing from commercial and governmental bring-your-own-identity (BYOI) providers through eIDs, Bank-IDs, or other document-centric-identity proofing services.

Credential verification

Have confidence your temporary users meet the identity verification requirements you need via a step-out to an identity wallet or validated attribute provider.

Registration

Efficiently onboard and manage business partners and applications and empower them to further cascade roles to new users.

Delegated administration

Assign the right amount of autonomy and responsibility to each B2B partner. This allows your partners to manage their own organisations while you keep a bird’s eye view.

Single Sign-On (SSO)

With Single Sign-On, you offer your users fast, secure and seamless access to your online services with just a single login of their choice.

Lifecycle management

Manage automated provisioning at scale using multiple integrations with backend and source systems and create a modern directory for today’s demands.

User management

Choose among rich capabilities in profile management, password management and registration to manage your users at scale.

Multi-factor authentication

Add additional security layers such as biometrics, face recognition, one-time password or mobile login for your power users.

Mobile identity

Use our authenticator app or end-to-end mobile security platform (SDK) to create customer apps with bank-grade security.

Aktuálně

Náš tým

Jsme softwarová a konzultační společnost.

Máme unikátním technologickém zázemí, a dlouhodobě stabilní zkušený tým se znalostí a referencemi z mnoha technologických oblastí. Naši experti disponují odbornými znalostmi a rozsáhlým know-how napříč mnoha obory. Svoje dlouholeté zkušenosti získané při realizaci bezpočtu projektů navzájem sdílíme a pracujeme ve struktuře virtuálních týmů, které umožňují efektivní spolupráce jednotlivých specializací. Dokážeme projekty uchopit nadčasově bez profesních stereotypů a kombinujeme přístupy z rozdílných úhlů pohledu a širší perspektivy.

Naši partneři

Kontaktujte nás

  Adresa

  e-FRACTAL, s.r.o.
  Atrium Flora, vchod A
  Vinohradská 2828/151
  130 00 Praha 3

  Kontakt

  +420 222 523 000 (tel.)

  Identifikační údaje společnosti

  IČ: 26428091
  DIČ: CZ26428091
  Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu 1552552/5500

  Jednatel: Ing. Jiří Berger

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81499. Obecná informační povinnost pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.