CUSTOMER IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Bezproblémový a bezpečný přístup pro lidi mimo vaši organizaci

Zákaznická identita

Vytvořte bezproblémový, bezpečný a chráněný přístup pro vaše zákazníky

B2B identita

Připojte a chraňte svůj podnikový (business-to-business) ekosystém

Identita pracovníků na dohodu

Umožněte jednoduchý, bezpečný přístup pro vaše pracovníky na dohodu, dodavatele, sezónní zaměstnance a hostující uživatele

B2B identita

Onboard your business customers smoothly

Orchestrate business customer onboarding with intuitive processes and user experiences

Collaborate with suppliers

Improve value chain integration and collaboration through cascaded user lifecycle management

Allow brokers to manage your customers

Grow your business by empowering distribution channels, dealers, brokers and shops-in-shop

Integrate things in your value chain

Enable machines and devices to securely communicate with your business ecosystem

Be gig-economy ready

Allow temporary staff to complement your permanent workforce and flexibly manage on-demand work relationships

Facilitate guest users

Scale, manage and automate temporary user access to prevent a labour-intensive process and dormant accounts

Enable power of attorney

Authorize data stewards and designated agents to act on behalf of a customer with a full audit trail

Govern external access

CISO and DPO are provided point-and-click control over access and privacy of all external users, preventing fraud and penalties

Reduce admin cost

Relieve your organisation from managing users who are not in your proximity by delegating user administration to your business partners

Build scalable apps and portals

Provide developers with API’s and SDK for easy B2B identity integration and let them focus on building business functionality

Featured Capabilities

Delegated administration

Assign the right amount of autonomy and responsibility to each B2B partner. This allows your partners to manage their own organisations while you keep a bird’s eye view.

Single Sign-On (SSO)

With Single Sign-On, you offer your users fast, secure and seamless access to your online services with just a single login of their choice.

eIDAS

Connect public- and private service providers to eIDAS and let European users access services on behalf of their company in other member states by logging in with their familiar national eIDs.

Lifecycle management

Manage automated provisioning at scale using multiple integrations with backend and source systems and create a modern directory for today’s demands.

Registration

Efficiently onboard and manage business partners and applications and empower them to further cascade roles to new users.

Multi-factor authentication

Add additional security layers such as biometrics, face recognition, one-time password or mobile login for your power users.

Aktuálně

Náš tým

Jsme softwarová a konzultační společnost.

Máme unikátním technologickém zázemí, a dlouhodobě stabilní zkušený tým se znalostí a referencemi z mnoha technologických oblastí. Naši experti disponují odbornými znalostmi a rozsáhlým know-how napříč mnoha obory. Svoje dlouholeté zkušenosti získané při realizaci bezpočtu projektů navzájem sdílíme a pracujeme ve struktuře virtuálních týmů, které umožňují efektivní spolupráce jednotlivých specializací. Dokážeme projekty uchopit nadčasově bez profesních stereotypů a kombinujeme přístupy z rozdílných úhlů pohledu a širší perspektivy.

Naši partneři

Kontaktujte nás

  Adresa

  e-FRACTAL, s.r.o.
  Atrium Flora, vchod A
  Vinohradská 2828/151
  130 00 Praha 3

  Kontakt

  +420 222 523 000 (tel.)

  Identifikační údaje společnosti

  IČ: 26428091
  DIČ: CZ26428091
  Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu 1552552/5500

  Jednatel: Ing. Jiří Berger

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81499. Obecná informační povinnost pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.