1. července 2024 nabývá účinnosti nová vyhláška pro veřejnou správu

Vyhlášku 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, připravila do schvalovacího procesu DIA (Digitální a informační agentura) a jsou v ní stanoveny tyto požadavky směřující k posílení kybernetické bezpečnosti informačních systémů orgánů veřejné správy:

  • požadavky na strukturu a náležitosti hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu informačních systémů veřejné správy
  • požadavky na hodnocení ekonomické výhodnosti provozu informačního systému veřejné správy
  • požadavky na hodnocení ekonomické výhodnosti využití poptávaného cloud computingu
  • požadavky na strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy, postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování,
  • požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy, včetně bezpečnostních úrovní a dekomponování informačních systémů veřejné správy,
  • technické požadavky na informační systémy veřejné správy,
  • pravidla pro strukturování dat v informačních systémech veřejné správy,
  • bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy spravovaných orgány veřejné správy, které nejsou orgány nebo osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost,
  • požadavky na strukturu a náležitosti provozní dokumentace a na rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci

Mezi novinky patří zejména přechod na jednotnou doménu gov.cz, povinné zavedení IPv6 a požadavky na zveřejnění zdrojových kódů jako Open Source.