e-FRACTAL - e-business driven company

en cs
Novinky

Služby

Kontaktujte nás

e-FRACTAL s.r.o.
Vinohradská 174
130 00 Praha 3
Česká republika

e-mail: info@e-fractal.cz
tel: +420 222 523 000

Novinky

Aukce kmitočtů ČTÚ na našem software
15.7.2017|

Před několika dny úspěšně skončila aukční fáze rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3,7GHz, v rámci které Český telekomunikační úřad dražil volné části kmitočtového spektra. Společnost e-FRACTAL dodala pro tuto aukci vlastní softwarovou platformu pro elektronický aukční systém a související služby, současně byla i technickým realizátorem specializovaného softwarového modulu pro provádění aukcí ve formátu SMRA. Konzultační divize společnosti zajistila související konzultační služby, návrh bezpečnostních standardů a dohled na průběh aukce. Aukce se zúčastnili všichni tři stávající mobilní operátoři působící na českém trhu (O2, T-Mobile, Vodafone) a dále tři noví zájemci, kteří měli o nabízené části spektra zájem.

 

Společnost e-FRACTAL se před aukcí podílela na připomínkování aukčního řádu, zajišťovala školení a provedla také zkušební aukci. Během aukce zajišťovala provoz aukčního serveru, řídila aukci z technického hlediska, hlídala bezpečnost aukce. Velký důraz byl kladen na bezpečnost a utajení informací v průběhu aukce, případně úniku informací třetím stranám, což by narušovalo hospodářskou soutěž.
Dle vyjádření ČTU, aukce proběhla hladce a společnost e-FRACTAL při ní odvedla profesionální práci. Realizační fáze elektronické aukce probíhala celkem 16 dnů a vynesla více jak 1 miliardu Kč. Tým společnosti e-FRACTAL tak prokázal, že dokáže navrhnout, vyvinout a dodat komplexní, spolehlivou a bezpečnou softwarovou platformu včetně souvisejících služeb a patří tak k předním softwarovým a konzultačním společnostem na našem trhu. V minulosti byla v rámci této platformy realizována aukce pro slovenský Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, která probíhala ve formátu kombinatorické aukce (CCA) a vynesla celkem 163,9 milionů EUR (v přepočtu cca 4,5 miliard CZK).

Migrace většiny systému na novou platformu
4.5.2016|

V minulých dnech jsme úspěšně dokončili migraci našich klíčových systémů na novou cloudovou platfomu, kterou jsme budovali od počátku roku. Naplňujeme tak vizi a strategické zaměření naší společnosti v rámci níž jsme investovali do vlastní privátní cloudové platformy. Naším cílem je mít kompletně pod kontrolou celý řetězec služeb od hardware a operačního systému přes virtualizační platformu, aplikační servery nebo databáze až po komplexní správu a aplikovanou bezpečnost. Část systémů byla navržena tak, aby slňovala požadavky bezpečnostních standardů PCI-DSS. Kromě vlastní platformy dochází postupně k dobudování a testování záložní lokality, která ještě zvýší dostupnost jednotlivých aplikací a dat v režimu off-line a případně i on-line replikace.

Rozšířili jsme naše kompetence o Azure
1.4.2016|

V minulých dnech jsme po delší přípravě zajistili migraci jednoho z našich významných zákazníků na platformu Azure. Jako Microsoft Certified Partner jsme první projekty v tomto prosředí realizovali již před delší dobou, ale vždy šlo o menší projekty nebo prototypy pro ověření různých vlastností a parametrů. Tentokrát jsme plně pod naší kontrolou upravili a zmigrovali aplikaci z dedikovaného hostingu do Microsoft Azure a to včetně následné optimalizace jejího běhu a rozšířili si tak kompetence o novou oblast poskytovanou našim zákazníkům.

Upgrade cloudové platformy
14.2.2016|

Jedním ze strategických zaměření společnosti e-FRACTAL je budování vlastní privátní cloudové platformy. Nová strategie definovaná v roce 2015 znamenala posílení investic do hardware i software do takové míry, abychom byli schopni poskytovat kompletní cloudové služby pro naše stávající klienty a projekty, ale současně, abychom byli připraveni na dynamický nárůst požadavků, které cloudové technologie umožňují. V průběhu února a března bude docházet k migraci jednotlivých projektů do nově vytvořeného prostředí a v dubnu bude následovat i naše aktuálně nejvytíženější aplikace, kterou je PhoneCopy.com v níž je aktuálně uloženo více jak 625 000 000 záznamů.

15 let na trhu
17.1.2016|

Přesně před 15 lety byla do obchodního rejstříku zapsána společnost e-FRACTAL jako samostatný subjekt. Před tímto datem jsme fungovali od roku 1995 pod společnou hlavičkou se společností FRACTAL. 15 let již úspěšně fungujeme na trhu, což dokazuje i množství ocenění, certifikátů, úspěšných projektů a spokojených zákazníků. Vybudovali jsme dynamický tým, který dokáže zákazníkům nabídnout optimalizovaná standardní řešení stejně úspěšně jako připravit řešení na míru. Mnoho našich projektů překračuje geografické hranice a využívají je uživatelé z celého světa. Děkujeme všem, kteří nám dávají důvěru a vkládají své systémy, data a technologie do naší správy. Vážíme si toho a věříme, že Vás nezklameme ani v budoucnosti.

Universal Windows Platform
14.12.2015|

Jako reakce na vývojové trendy na platformě Microsoft jsme s jedním z našich zákazníků definovali rámec pilotního projektu vývoj univerzální aplikace pro desktopovou a mobilní verzi Windows 10. I přes relativně ranou fázi tohoto vývoje a limitované množství zařízení, které platformu Windows 10 Mobile využívají, se ukazuje, že při vhodném návrhu aplikace, její architekturu a hlavně uživatelského rozhraní je Universal Windows Platform prostředím, které lze plně využít pro vývoj firemních aplikací. Tým našich vývojářů zaměřený na platformu Microsoft tak zvyšuje svou kompetenci a díky pilotní aplikaci ukazuje plnou připravenost a zkušenost pro blízkou budoucnost zaměřenou na univerzálnost mobilních a desktopových aplikací.

Společnost e-FRACTAL je Microsoft Certified Partner pro ISV/Software solutions

Vyvíjíme na dalších plaformách
7.10.2015|

Dlouhodobé zaměření našeho týmu na schopnost adaptace na různé platformy nám pomáhá rychle a efektivně splnit požadavky našich zákazníků nebo do interních projektů zařadit technologie a platformy, které nejsou úplně běžné. V minulých letech jsme vyvíjeli v prostředí čistě objektových prostředí typu SmallTalk, případně nad objektovou databází Gemstone, máme za sebou projekty perzistentních prostředí využívajích Erlang a nově jsme nakročili i do oblasti vývoje aplikací pro SmartTV. Vedle toho jsme zvládli vývoj například i do platformy Firefox OS.

Kompletní redesign PhoneCopy.com
1.7.2015|

Po několika letech jsme se rozhodli oživit službu PhoneCopy.com novým designem. Tým našich grafiků, designérů, programátorů a dalších členů týmu tak postupně od prvních návrhů až po finální design kompletně přepracoval každý detail od loga, sloganu, sady ikon, barevných odstínů přes optimalizaci uživatelského rozhranní včetně textů až po přepracování aplikací pro všechny podporované platformy. I přes náročnost takového úkolu jsme vše zvládli bez zaváhání a průběžná koordinace vedla až ke spuštění nového vzdušného designu. Posuďte prosím sami.

www.phonecopy.com

PhoneCopy výhodněji pro zákazníky O2 Extra
1.6.2015|
Pomůžeme zvládnout zákon o kybernetické bezpečnosti
20.4.2015|

e-FRACTAL nabízí asistenci při zvládnutí požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. Celý proces jsme pilotně prošli s prvním zákazníkem ze státní správy a garantujeme jej statutem znalce v oboru kybernetika, bezpečnost informačních systémů.

Proč?
Ke dni 1. 1. 2015 vstoupil v platnost zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., a související vyhlášky č. 315, 316 a 347 / 2014 Sb.

Do 31. prosince 2015 je povinnost splnit všechny požadavky zákona a návazných vyhlášek a zavést ISMS podle ČSN ISO/IEC 27001 a jeho certifikace.

Jak?

  • Vyjasnime a zpřehledníme kybernetický zákon a související vyhlášky, sumarizujeme požadavky specifické pro Vaši organizaci
  • Zajistíme soulad s požadavky kybernetického zákona, normou ISO 27000 a oborovou best-practice
  • Zrevidujeme současné procesy zajištění kybernetické bezpečnosti ve Vaší organizaci, identifikujeme příležitosti ke zlepšení a zajištění souladu s požadavky kybernetického zákona
  • Zkonkrétníme rozčlenění činností pro jednotlivé útvary v rámci Vaší organizace (IT, bezpečnost, odbor vlastníka IS apod.)
  • Nadefinujeme požadavky na vlastníka IS, dodavatele aplikace, provozovatele aplikace a provozovatele infrastruktury
  • Posoudíme existující smlouvy s dodavateli aplikací, jejich provozovateli a provozovateli datových center
  • Začleníme vlastní know-how technologické firmy a zároveň poradenské firmy v oblasti procesů a organizačního poradenství
  • Zastřešíme služby know-how soudního znalce v oblasti kybernetické bezpečnosti


Výsledek.
Organizační a procesní nastavení organizace v souladu s požadavky kybernetického zákona, požadavky norem řady ISO 27000 a oborových best-practice; definice procesu řízení informační bezpečnosti (role, odpovědnosti, kompetence, návaznosti) a jeho fungování v organizačním uspořádání, řízení procesů informační bezpečnosti (monitoring informační bezpečnosti, řízení bezpečnostních incidentů, řízení zranitelností apod.)

Vývoj aplikací pro SalesForce.com
2.4.2015|

Cloudové služby jsou dlouhotobě doménou týmu společnosti e-FRACTAL. První hostované řešení poskytované jako služba (SaaS) jsme spustili v roce 2004 a od té doby pravidelně rozšiřujeme portfolio našich služeb a produktů v této oblasti. Nejnovějším přírůstekem je vývoj pro cloudovou CRM platformu SalesForce.com. Vývoj aplikace je o to náročnější, že procháze velmi důkladnou bezpečnostní kontrolou včetně revize zdrojových kódů a vlastní certifikace je dlouhodobý proces, který je zaměřen dodržení nejvyšších standardů pro aplikace, které mohou být umístěny na AppExchange. Vzhledem k tomu, že naše společnost dlouhodobě v oblasti ochrany dat a bezpečnosti působí, prošli jsme certifikací bez jediné výhrady a aplikace je již dostupná všem uživatelům SalesForce.com k okamžitému využití.

Jednoduchý video návod k naší aplikacie najdete na YouTube.

Aplikaci naleznete na SalesForce

Provozujeme databázi s půl miliardou záznamů
18.3.2015|

Námi spravovaná databáze s 500 000 000 záznamy narůstá o několik miliónů záznamů každým týdnem a aplikace nad ní odbavují až 200 000 synchronizací týdně. Měsíčně obslouží 3,5 miliónu stránek a přenese se z ní 202GB dat.

500 000 zařízení Apple s naší aplikací
2.3.2015|

Vývoj aplikací pro jednotlivé mobilní platformy byl a je dlouhodobě silnou stránkou týmu společnosti e-FRACTAL. V rámci našich aktivit pokrýváme vývoj pro iOS, OS Android, Windows Phone i BlackBerry 10. Vedle toho vyvíjíme aplikace i pro MS Windows, Linux a Mac OSX, čímž nabízíme široké portfolio zkušeností a referencí pro vývoj projektů našich zákazníků. Narůstající množství zařízení, v nichž je některá z námi vyvinutých aplikací je potvrzením naší kompetence a zkušeností v této oblasti. Dlouhodobě stabilní a silný tým orientovaný na potřeby zákazníka a neustálý kontakt s nejnovějšími technologiemi přímo při praktických projektech je garancí nejvhodnějšího zvoleného řešení a dlouhodobé udržitelnosti projektu z pohledu technického i finančního.

PF 2015
1.1.2015|

Tímto bychom rádi poděkovali všem našim zákazníkům, partnerům, přátelům i podporovatelům, kteří s námi prožili rok 2014. Věříme, že nám zachováte přízeň i v tomto roce a že s námi budete čelit novým výzvám. Tým e-FRACTALu je tu vždy připraven poradit, pomoci a splnit Vaše přání.

1 000 000 zařízení synchronizuje s PhoneCopy
29.12.2014|

PhoneCopy.com upevňuje svoji pozici světového leadera v oblasti multiplatformní zálohy a ochrazny kontaktů z mobilních zařízení. Dnes byl dosažen další významný milník, když počet synchronizujících zařízení dosáhl hranice 1 000 000 zařízení. PhoneCopy aktuálně nabízí synchronizaci se všemi významými platformami, jako je iOS od společnosti Apple, operační systém Android společnosti Google, operační systém Windows Phone společnosti Microsoft, BlackBerry 10, ale také množství dalších zařízení jako telefony společnosti Nokia se systémem Symbian i S40, zařízení společnosti Samsung se systémem Bada apod. Celý seznam podporovaných zařízení je k dispozici na stránkách služby PhoneCopy https://www.phonecopy.com/cs/phones/ . Služba je také unikátní technologickou příležitostí a referencí pro celý tým společnosti e-FRACTAL, jelikož v reálném čase pracuje s databází obsahující téměř půl miliardy záznamů.

Vývoj pro Mac OS X Yosemite
16.10.2014|

Od července 2014 jsme měli možnost v rámci beta testování přizpůsobit náš vývoj novinkám uváděným v Mac OS X Yosemite. Tyto zkušenosti jsme zúročili ihned při uvedení dlouho očekávaného nového operačního systému na trh.

První aplikace pro iOS 8
21.9.2014|

Jen několik dnů po oficiálním uvedení jsme dokončili a úspěšně otestovaci první aplikaci pro iOS 8. Díky změně vývojářské platformy ze strany společnosti Apple jsme chtěli být co nejdříve připraveni na vývoj budoucích mobilních aplikací. Současně jsme otestovali množství kombinací, jak využít stávající aplikace a jejich komponenty v novém prostředí.

Významné posílení hostingové platformy
24.7.2014|

V těchto dnech proběhlo několik krátých odstávek, jejich cílem bylo otestování a dokončení poslední fáze rozšíření hostingových kapacit naší společnosti dle požadavků a rostoucích potřeb našich projektů a projektů našich zákazníků. Investice se zaměřila primárně na obnovu výpočetních kapacit, kterým končila záruční doba a současně jsme významně posílili diskové kapacity. V rámci změn došlo i k úpravě architektury, aby odpovídala nejnovějším standardům a bylo provedeno zvýšení úrovně zabezpečení celého hostingového centra. Aktuálně provozujeme 3 geograficky oddělená střediska, z nich dvě jsou provozní a jedno záložní. Kromě vlastní změny proběhla i kontrola souvisejích procesů a procedur a aktualizace dokumentace, abychom splnili nejvyšší nároky kladené na některé z našich globálně provozovaných aplikací včetně systémů pro akceptaci plateb apod.

Aplikace pro Windows Phone 8
7.7.2014|

Kromě aplikací pro iOS (iPhone, iPad), android OS, BlackBerry market jsme rozšířili vývoj o aplikace pro Windows Phone 8 a první z nich už nasbírala stovky stažení během prvních nekolika dní. S respektem k omezením, která jednotlivé platformy přinášejí je náš tým schopen vytvářet mobilní aplikace napříč všemi platformami a obratem je publikovat na odpovídajících aplikačních obchodech. Vnitřní sdílení informací mezi členy týmu tak přináší obrovskou výhodu pro zákazníka, který s jediným zadáním získá v prvním kroku analýzu proveditelnosti jeho požadavků na jednotlivých plaformách a tím může ještě před hlavní investicí do vývoje upravit své zadání a ušetřit tak čas a investované prostředky.

e-FRACTAL se tak zařazuje mezi několik málo společností na českém trhu, které nabízejí kompletní vývoj na jednotlivých mobilních plaformách včetně kompletního životního cyklu zahrunující i uvedení aplikací do jednotlivých aplikačních obchodů

250 000 aplikací pro android
6.6.2014|

Vývoj mobilních aplikací v naší společnosti má dlouholetou tradici, což potvrzují i naše poslední čísla. Některou z našich aplikací pro operační systém Android již používá více jak čtvrt miliónu zařízení, dále mají uživatelé stažených více jak 400 000 aplikací do výrobků společnosti Apple, tedy do iPhone, iPadu, iPod Touch nebo do počítače s operačním systémem MAC OSX. Mezi dalšími platformami lze naši aplikaci nalézt také v zařízeních BlackBerry 10 a v neposlední řadě podporujeme i telefonu s operačním systémem Windows Phone jako je například Nokia Lumia a také celou škálu non-smart telefonů výrobců Nokia, Samsung, LG a dalších. Celkově s našimi službami komunikuje více než 800 000 zařízení, která si k nám uložila více jak 360 000 000 datových položek, tedy kontaktů, poznámek, kalendářových událostí nebo SMS. Tým e-FRACTALu tak dlouhodobě prokazuje vysokou úroveň znalostí při návrhu architektury, vývoji a implementaci takto rozsáhlé databáze s tím, že aktuální verze je díky opakované optimalizaci a refaktoringu schopná běžet bez jakýchkoliv prodlev v odezvách na dotazy na jednom procesorovém jádru.

525 000 uživatelů a 750 000 zařízení synchronizuje s PhoneCopy.com
24.3.2014|

Služba PhoneCopy.com dosáhla dalších významých met. Počet uživatelů překročil 525 000 a současně s námi synchronizuje více jak 750 000 zařízení. Kromě toho byl překonána i hranice čtvrt miliardy kontaktů, které si k nám uživatelé uložili.

PhoneCopy.com je jedna z největších celosvětových služeb na synchronizaci a zálohu dat z mobilních telefonů. Hlavní myšlenkou je využití přenosu dat kdykoliv a odkudkoliv přes bezdrátové nebo mobilní sítě na zabezpečený internetový server. Odpadá tím nutnost propojení telefonu kabelem nebo přes technologii Bluetooth s vlastním počítačem s nainstalovaným synchronizačním software pro daný typ mobilního telefonu. PhoneCopy.com umí přenést kontakty mezi jakýmikoliv telefony, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných zařízení a kterých je aktuálně více než 3 750, nezávisle na výrobci a modelu a data jsou kdykoliv dostupná z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu za pomocí webového prohlížeče a uživatelského jména a hesla.  Při ztrátě nebo zničení telefonu, nebo při vybité baterii jsou data vždy k dispozici a mohou být během pár minut nahrána do jakéhokoliv jiného mobilního telefonu.

K dnešnímu dni obsahuje databáze služby více jak 320 533 000 kontaktů, událostí, poznámek, SMS apod. Z toho samostatných kontaktů je již více jak čtvrt miliardy.
Nejčastěji synchronizujícím zařízením je iPhone společnosti Apple, aplikaci PhoneCopy používá téměř čtyři sta tisíc iPhonů. Koncem minulého roku jsme spustili funkci Geosync, která umožňuje aplikaci PhoneCopy na zařízeních iPhone a iPad spouštět automaticky na pozadí kdykoliv se zařízení objeví v blízkosti předem definovaného místa, tedy například kanceláře. Ze zařízení s operačním systémem Android patří k nejvíce synchronizujícím Samsung Galaxy S3 a celkově používá aplikaci pro Android téměř čtvrt miliónu zařízení. Poslední novinkou v aplikaci pro Android je možnost synchronizace SMS. Dalších vylepšení se dočkala i aplikace PhoneCopy for Mac, která synchronizuje jak kontakty, tak kalendář a nainstalováno ji mají desítky tisíc uživatelů z celého světa.

PhoneCopy.com dnes obsluhuje většinu existujících platforem, tedy iOS a Mac OSX společnosti Apple, Windows Phone včetně nejnovějšího Windows Phone 8, dále historická zařízení s Windows Mobile společnosti Microsoft, zařízení BlackBerry s operačním systémem 10, stolní zařízení s operačním systémem Windows včetně speciální verze pro Windows 8 a v beta testu je synchronizační služba pro Linux. Samozřejmostí je podpora veškerých historických zařízení, která mají zabudovaný protokol SyncML, tedy hlavně Nokia S40, Symbian, celá škála telefonů SonyEricsson nebo LG, ale i zařízení Samsung Wave s operačním systémem Bada a další. Téměř nekonečný seznam obsahuje i takové unikáty jakými jsou telefony značky Vertu, nezničitelné telefony Caterpillar, luxusní telefony LG Prada nebo designový BlackBerry Porsche Design P'9982.

Uživatelé služby synchronizují své telefony z 208 zemí světa. Mezi trhy s největším počtem uživatelů patří USA, Indie, Česká republika, Velká Británie, Indonésie, Filipíny, Austrálie, Saudská Arábie, Německo, Rusko, Finsko, Malajsie a Brazílie. PhoneCopy nabízí celkem 7 jazykových verzí a další jsou v přípravě. 

V seznamu podporovaných zařízení je aktuálně 3 800 modelů více jak 120 značek. V posledním týdnu proběhlo téměř 85 000 synchronizací. V průměru navštíví stránky PhoneCopy denně více jak 14 000 uživatelů, kteří si prohlédnou téměř čtvrt miliónu stránek a tyto počty mají neustále narůstající trend. Současně narůstá i podíl uživatelů, kteří stránky PhoneCopy.com navštěvují ze svých mobilních zařízení, takže se zaměřujeme i na optimalizaci stránek na mobilních zařízeních.

„Dosažení hranice 750 000 synchronizujících zařízení a zdvojnásobení počtu uživatelů každý rok je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem. Vzhledem k rostoucímu počtu Premiových uživatelů se začíná naplňovat i obchodní model, což je pro nás velký závazek a současně impuls pro uvádění dalších inovací.“, prohlásil Jiří Berger – CEO projektu PhoneCopy v souvislosti s dosaženým milníkem: „Neklademe si malé cíle a každá dosažená meta je pro nás velkou motivací ke splnění dalších cílů, které si služba PhoneCopy.com naplánovala. Všem uživatelům děkujeme za důvěru i za podporu!“.

Projekt PhoneCopy.com vznikl ve výzkumném a vývojovém centru společnosti e-FRACTAL jako rozvojový projekt, kterému i nadále zajišťuje finanční, organizační a technologické zázemí. společnost e-FRACTAL nejen díky tomuto projektu prokazuje, že patří k technologické špičce mezi vývojářskými společnostmi a že kromě zakázkového vývoje pro své zákazníky dokáže z vlastních zdrojů vybudovat a na denní bázi provozovat celosvětovou službu, která svými parametry přesahuje většinu běžných projektů.

PhoneCopy by e-FRACTAL

e-FRACTAL dodal aukční systém pro TÚ SR
15.1.2014|

V roce 2013 společnost e-FRACTAL poskytovala výhradní služby dodavatele elektronického aukčního systému a technického realizátora v elektronické aukci pro Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (nově: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb). Předmětem aukce byly licence pro využívání frekvencí z frekvenčních pásem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz v Slovenské republice (tzv. multiband aukce), na kterých bude možné provozovat služby vysokorychlostního internetu 4G. Aukce se zúčastnili všichni tři mobilní operátoři působící na slovenském trhu (Orange Slovensko, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; Telefónica Slovakia, s.r.o.). Posledním účastníkem byla společnost Swan, a.s., která v aukci vysoutěžila frekvence z pásma 1800 MHz a stala se tak čtvrtým operátorem, který bude provozovat vlastní mobilní síť. Společnost e-FRACTAL se podílela na tvorbě aukčního řádu, zajišťovala školení dražitelů a provedla zkušební aukci. Během aukce zajišťovala provoz aukčního serveru, řídila aukci z technického hlediska, hlídala bezpečnost aukce a obsluhovala telefonické aukční linky. Velký důraz byl kladen na bezpečnost a utajení informací v průběhu aukce, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv dohod mezi dražiteli případně úniku informací třetím stranám, což by narušovalo hospodářskou soutěž. Na dnešní tiskové konferenci, kterou telekomunikační úřad po aukci pořádal, se všichni zúčastnění shodli, že aukce proběhla hladce a společnost e-FRACTAL při ní odvedla profesionální práci. Aukce byla realizována v aukčním formátu CCA (kombinatorická aukce), který dražitelům umožňuje dávat své příhozy na různé kombinace dražených komodit najednou. Elektronická aukce vynesla 163,9 milionů EUR (cca 4,5 miliard CZK).

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014
23.12.2013|
Naše první aplikace pro BlackBerry World
6.11.2013|

Platforma BlackBerry 10 přinesla velkou změnu prostředí pro vývojáře a současně nabídla tržiště BlackBerry World pro nezávislé vývojáře aplikací. Po několika drobných těžkostech s kompatibilitou a nez zcela podporovanými funkcemi v původní verzi operačního systému BlackBerry 10 se situace radikálně změnila díky uvedení verze 10.1, která vyřešita většinu počátečních nedokonalostí a spolupráce aplikace s touto novou verzí operačního systému se výrazně zlepšila. Tím jsme mohli dotáhnout náš vývoj a nechat si aplikace certifikovat a následně zveřejnit na BlackBerry Worldu, což se podařil právě dnes.

Vyvinuli jsme první aplikaci na iOS 7
20.9.2013|
PhoneCopy.com obsahuje čtvrt miliardy záznamů
25.7.2013|

Dnes bylo dosaženo dalšího významného milníku a to nejen pro službu PhoneCopy.com, ale také pro e-FRACTAL s.r.o. Námi vyvíjená, provozovaná a hostovaná aplikace PhoneCopy.com ve svých databázích obsahuje více jak čtvrt miliardy kontaktů nebo událostí, což je pro nás významná reference. Aplikaci navštevuje více jak 200 000 unikátních návštěvníků měsíčně a odbaví přes 7 000 000 stránek.

Dobudování záložního centra
24.7.2013|

Investice do záložního centra byla plánována dlouhodobě a bude pokračovat tak, abychom zajistili bezproblémový chod námi hostovaných a provozovaných aplikací i při významných výpadcích infrastruktury. Vzhledem k tomu, že jde často o aplikaci, které jsou kritické pro chod našich zákazníků, je investice do záložního centra klíčovou součástí dlouhodobé strategie poskytování profesionálních služeb.

Rozšíření vývoje pro iPhone
23.5.2013|

Dlouhodobý trend nepodporování starších iOS zařízení v nových vývojových prostředí nás vedl k rozhodnutí udržet alespoň základní funkcionalitu aplikací i pro uživatele starších zařízení jako je např. iPhone 3GS. Proto jsme rozdělili vývoj na funkcionality pro podporované platformy a dála na údržbu a opravu chyb v aplikaci pro starší platformy. Tím vycházíme vstříc všem uživatelům starších zařízení a zachováváme jim funkcionalitu a současně neomezujeme rozvoj nových funkcionalit.

Posílení cloudové infrastruktury
31.3.2013|

Dlouhodobá orientace na poskytování hostovaných služeb nás vede k pravidelné obnově platformy na které poskytujeme cloudové služby pro své zákazníky a námi provozované inovativní projekty. Kromě standardního navýšení výkonu byla investice tentokrát zaměřena do oblasti zabezpečení. Vedlejším efektem je snížení spotřeby energie za současného zvýšení výpočetního výkonu oproti původním zařízením.

e-FRACTAL mezi 5 finalisty Best Innovator 2012
30.11.2012|

Na dnešním vyhlášení cen Best Innovator 2012 jsme se umístili mezi 5 finalisty mezi drobnými a středními firmami.

Nový design PhoneCopy
27.11.2012|

Pro potřeby blížících se změn a připravovaných nových funkcí jsme přistoupili ke kompletnímu redesignu služby PhoneCopy. V následujících týdnech a měsících připravujeme několik horkých novinek, které zvýší komfort používání PhoneCopy, a také posunou nabízené služby do nových oblastí.

Úspěch ve finále adVENTURE 2012
22.11.2012|

adVENTURE 2012 je soutěž inovátorů a začínajících podnikatelů, kteří mají šanci své projekty představit porotě a investorům. Projekt adVENTURE je iniciativou Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americké obchodní komory v ČR (AmCham) s cílem podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. adVENTURE vytváří platformu pro setkávání výzkumníků, inovativních start up firem, spin-off firem, podniků a vysokých škol realizujících společné projekty výzkumu a vývoje s venture kapitálovými fondy, business angels či dalšími potenciálními soukromými investory. Náš projekt PhoneCopy se účastnil jako bonusový projekt, který soutěží prošel již v minulém roce, aby ukázal co vše se za rok podařilo a kde se projekt nachází aktuálně. V letošním roce proto nebyl hodnocen, ale nakonec získal zvláštní ocenění poroty. Cenná zpětná vazba i možnost prezentovat náš projekt v prostředí ostatních inovativních projektů nám pomohlo nasměrovat aktivity související s rozvojem PhoneCopy k dalšímu růstu. Aktuálně projekt překročil hranici 230 000 uživatelů z 208 zemí světa a počet synchronizujících zařízení s blíží hranici 330 000. Součet aktivních a archivních dat uložených v našich databázích překračuje hranici 170 000 000 kontaktů a událostí a každý týden přibývá téměř 3 000 000 dalších.

Naše první aplikace ve Windows Store
17.10.2012|

Na adrese

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/phonecopy/7dd65401-fb62-470f-a448-007917313880 je již aktuálně k dispozici naše aplikace, která po zahájení oficiálního prodeje zařízení s Windows 8 umožní zálohovat a synchronizovat kontakty mezi Windows 8 zařízením a jakýmkoliv mobilním telefonem. Aplikace pracuje jak s formátem vCard (.vcf) tak samozřejmě i s nativním formátem Windows Contacts. Jde celosvětově o jednu z prvních aplikací připravovaných a uvedených pro uživatelské rozhraní dříve nazívané Metro. Postupně jsme v průběhu posledního roku aplikaci připravovali pro jednotlivé vývojové verze Windows 8 a aplikaci jsme umísťovali na Windows Market až konečně nyní jsme připraveni na ostrý start Windows 8, který nastane za 9 dní.

Projekt PhoneCopy opět rostl
4.10.2012|

150 000 000 spravovaných kontaktů a událostí je významný milník a fakt, že každý týden přibyde do databáze dalších cca 2 700 000 kontaktů a událostí ukazuje na neustále rostoucí trend. Aktuálně se službou synchronizuje více jako 206 000 uživatelů s téměř 300 000 zařízeními. V minulých dnech přesáhl počet podporovaných modelů hodnotu 2 100 včetně tabletů. Další nárůst si slibujeme od vstupu Windows 8 na trh, jelikož ve Windows Store je připravena aplikace PhoneCopy for Windows 8, která data synchronizovaná z jakéhokoliv telefonu přenáší i do tabletů a počítačů s Windows 8.

Partnerství se společností Microsoft
14.6.2012|

Společnost e-FRACTAL se dlouhodobě věnuje vývoji aplikací na platformě společnosti Microsoft. Pravidelně také obnovujeme své partnerství s touto společností a naše aplikace procházejí testem kompatibility s jednotlivými technologiemi a platformami, které společnost Microsoft nabízí. Aktuálně jsme dokončili certifikaci kompatibility aplikace PhoneCopy for Windows s operačním systémem Windows 7 a v rámci toho jsme obnovili status Microsoft Partner na úrovni Silver Independent Software Vendor (ISV).

Vedeckecasopisy.cz v nové verzi
12.6.2012|

Došlo zejména ke zjednodušení a zpřehlednění práce autorů při vkládání rukopisů. Zároveň byl přepracován systém automatických upomínek aby byl flexibilnější a více vyhovoval potřebám našich zákazníků. Systém tak reaguje na požadavky, které vyplývají z používání aplikace našimi zákazníky a partnery.

PhoneCopy míří do Windows Store
24.5.2012|

Společnost Microsoft dnes na svém blogu představila naší aplikaci vyvinutou speciálně pro prostředí Windows 8 Metro jako jedno z prvních českých aplikací, které se objeví na Windows Store v okamžiku uvedení Windows 8 Release Preview v prvním červnovém týdnu. Vzhledem k tomu, že pokrýváme aplikací PhoneCopy for Windows všechny verze počínaje Windows 98, jde jen o další kamínek mozaiky, která umožňuje zálohovat, synchronizovat a přenášet kontakty mezi různými platformami. Nejnověji tedy bude možné kontakty synchronizovat na tablety i počítače s operačním systémem Windows 8 a to přímo v nativním formátu, tedy Windows Contacts.

Aplikace je k dispozici na adrese: http://apps.microsoft.com/webpdp/app/phonecopy/7dd65401-fb62-470f-a448-007917313880

Více informací viz blog společnosti Microsoft

200 000 synchronizovaných zařízení
23.5.2012|

Služba PhoneCopy dnes dosáhla dalšího významného milníku. Jejích služeb již využilo více jak 200 000 synchronizovaných zařízení. V předchozích dnech jsme rozšířili počet podporovaných zařízení na téměř 1700 modelů od celkem 92 výrobců. Měsíčně proběhne více než 100 000 synchronizací a naši uživatelé si prohlédnou více jak milión internetových stránek. Výborné výsledky jsou pro nás motivující a současně zavazující, jelikož každý další měsíc chceme dosáhnout ještě lepších výsledků, než ten předchozí.

Úspěšná implementace Craft.CASE On-line
26.4.2012|

Služba Craft.CASE On-line je primárně nabízena ve formě hostovaného řešení . Přesto je u rozsáhlých implementací možné instalovat tuto aplikaci přímo na intranet zákazníka a to včetně integrace autentifikace a přístupový práv. V podobných projektech dochází k mnoha zákaznickým úpravam a modifikacím tak, aby se vlastní řešení stalo součástí intranetu a procesní modely tak mohly být plně využity napříč celou organizací. Craft.CASE On-line přináší obrovskou výhodu k možnosti úzké spolupráce analytika, který zpracovává procesní modely, ale nezná konkrétní detail, na straně jedné a na druhé straně vlastníka procesu, který má hlubokou znalost o detailech a praktickém fungování procesu ale nepracuje s analytickými nástroji. Pro obě tyto role má Craft.CASE On-line samostatné rozhraní. U rozsáhlých řešení pak další roli hraje přidělení práv k jednotlivým procesním oblastem, což bylo realizováno integrací s LDAP.

100 000 000 kontaktů bezpečně zazálohovaných v PhoneCopy
13.4.2012|

Vzhledem k obrovskému zájmu uživatelů bylo jen otázkou času, kdy bude do databáze zálohovací a synchronizační služby uložen stomilióntý kontakt. Tento okamžik nastal dnes v 2:14 minut a naši službu zařadil do kategorie významných internetových projektů. Aktuálně podporujeme více jak 1 600 modelů zařízení od více ja osmdesáti výrobců s kterými PhoneCopy.com synchronizuje a mezi největší trhy patří USA, Indie, Velká Británie, Česká republika, Německo, Malaisie a Singapur. Celkem obsluhujeme zákazníky ze 198 zemí a měsíční návštěvnost překročila jeden milión stránek. 

Další dva zákazníci do projektu vedeckecasopisy.cz
1.3.2012|

K 1.3. jsme rozšířili projekt vedeckecasopisy.cz o další dva zákazníky. Jde o časopisy ACPO (Acta Politologica) a ALPPI (The Annual of Language & Politics and Politics of Identity). Oba časopisy jsou recenzované a vydává je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Informace o časopisech neleznete na jejich adresách www.acpo.cz , www.alppi.eu .

Další naše iPhone aplikace v App Store
28.2.2012|

V minulých měsících si naši nejstahovanější aplikaci PhoneCopy for iPhone z App Store stáhlo 85 000 uživatelů iPhone, 15 000 uživatelů iPadů a 2 500 uživatelů iPodů a pravidelně se drží vysoko v žebříčku stahovanosti v App Storech v celém světě. Rozhodli jsme se představit další aplikaci, tentokrát zaměřenou na synchronizaci kalendářů, jejíž první verze byla dnes uvedena do App Store. Samozřejmostí je podpora jak iPhone, tak iPad jehož větší grafická plocha se ukázala být vhodným prostorem pro zobrazování změn, které v kalendáři od poslední synchronizace proběhly.

Další informace naleznete na iTunes

Nový vědecký časopis na našem systému
1.1.2012|

Na našem systému vedeckecasopisy.cz odstartoval další zákazník, vědecký časopis o krajiné ekologii. Journal od Landscape Ecology vychází pod hlavičkou České společnosti pro krajinou ekologii v rámci Regionální organizace IALE České republiky.

100 000 uživatelů služby PhoneCopy.com
30.12.2011|

Služba PhoneCopy.com dosáhla významné hranice počtu uživatelů  s tím, že v době vánočních svátků do jejích databází mířilo až 600 000 nových kontaktů denně, když obvyklý průměr je 2 000 000 kontaktů týdně. I přes vysoké zatížení a zvýšený nápor ze strany uživatelů, a to jak z pohledu počtu synchronizací, tak i počtu prohlížených internetových stránek, tým společnosti e-FRACTAL zvládl veškerý provoz bez jediného výpadku a současně nasbíral důležitá data pro optimalizaci a návrh rozsáhlých databázových řešení a jejich zatížení.

Všem zákazníkům přejeme hodně štěstí v roce 2012

Účast na New Europe Venture Contest
22.9.2011|

V rámci Warsaw Stock Exchange IPO Day se konala soutěž New Europe Venture Contest, v které jsme se umístili v semifinále s projektem PhoneCopy. Soutěž je označována jako nová evropská soutěž pro telekomunikace, nová média a technologické projekty. V porotě zasedli zástupci společností jako např. 3TS, PricewaterhouseCoopers, CMS Cameron McKenna a CMS Pro Alfa. Kromě vlastní soutěže probíhaly i prezentace, konzultace a diskuse na téma možností financování start-upů z pomoci vstupu na burzu. Závěrem proběhl tradiční neformální networking.

Renomovaní experti hodnotí PhoneCopy
19.5.2011|

Naše aplikace PhoneCopy byla nominována mezi inovativní start-up projekty do finále akce adVENTURE organizované Sdružením pro zahraniční investice (AFI), Americkou obchodní komorou v ČR a PwC Česká republika. Všechny projekty se prezentovaly odborné porotě a zástupcům fondů rizikového kapitálu.
Hodnotící komise složená z předních zástupců společností Credo Ventures, Hudson Global Resources, Hewlett-Packard, UniCredit Bank či Vodafone Czech Republic poskytla prezentovaným projektům zpětnou vazbu ohledně komerčního potenciálu. Partnery adVENTURE byly: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Czech Private Equity and Venture Capital Association a Hub Praha.

Oficiální tisková zpráva a zhodnocení celé akce adVENTURE je k dispozici zde.

Další vědecká instituce s naším systémem
3.5.2011|

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno začala využívat pro správu svých vědeckých časopisů Acta Veterinaria náš redakční systém.
Pokud máte zájem dozvědět se více o možnostech využití našeho systému redakcí vědeckých časopisů pro vaše potřeby, přečtěte si informace na stránkách vedeckecasopisy.cz nebo nás kontaktujte.

5 hvězdiček pro PhoneCopy
24.4.2011|

Aplikace PhoneCopy for Mac byla komplexně testována techniky GearDownload.com na spyware a malware. Za svou 100%ní čistotu získala 5i hvězdičkové hodnocení a byla doporučena k bezstarostnému stahování.

PhoneCopy pro uživatele Windows
20.4.2011|

Dnes byla uvolněna na adrese windows.phonecopy.com nová aplikace PhoneCopy for Windows, která zajistí synchronizaci kontaktů z PhoneCopy do zvoleného adresáře na uživatelově počítači. Jako univerzální přenosový standard byl zvolen formát VCARD a podporovány jsou verze 2.1 a 3.0. Uživatelé platformy Windows tak získávají velmi žádaný nástroj umožňující přenos mezi mnoha aplikacemi a serverem PhoneCopy.

"PhoneCopy for Windows je dalším dílkem do mozaiky umožňující přenos osobních dat napříč mnoha různými platformami, což je jeden z cílů naší služby. Uživatelsky velmi jednoduchou aplikací se nám otevírá prostor pro synchronizaci dat se stolními aplikacemi různých výrobců na platformě Windows.", řekl Jiří Berger – CEO projektu PhoneCopy při představení nové aplikace a doplnil: "Dynamicky rostoucí komunita uživatelů nás zahrnuje stále novými požadavky na zlepšení a pomáhá nám tak udržet krok s nejnovějším vývojem v této oblasti. I díky tomu patříme ke třem největším službám tohoto druhu na světě.".

Nový hardware umožní další rozvoj
19.4.2011|

Významná investice do nové hardwarové platformy, která nejméně na několik následujících měsíců zpříjemnění provoz a rozvoj služby PhoneCopy.com bude spuštěna již zítra. Tento počin současně zajistí násobně vyšší výkon, rychlejší odezvu a umožní obsloužit výrazně vyšší počet současných přístupů jak k internetovým stránkám, tak i pro vlastní synchronizaci dat.
Změna byla připravována během posledních tří měsíců a zítra bude celý proces po dvoutýdenním testování završen implementací do produkčního prostředí. Kromě nové hardwarové platformy prochází celá aplikace i softwarovými změnami, které budou nasazovány v krátkých krocích v následujících dnech a týdnech.

První instalace na serverech zákazníka
21.3.2011|

V měsíci březnu společnost e-FRACTAL zahájila první instalaci Craft.CASE on-line přímo na serverech zákazníka. Do této doby byly veškeré služby Craft.CASE on-line nabízeny pouze ve formě SAAS (Software as a Service) na hostingovém centru, které e-FRACTAL v minulosti vybudoval.
Interní on-line řešení tak bude nově zpřístupňovat klíčové procesy ve formě interaktivních diagramů a grafických simulací přímo na intranetu pro každého zaměstnance. Už první procesní scénáře, které zákazník využíval v režimu hostovaného řešení, se ukázaly velkým přínosem a proto byla spolupráce rozšířena a na základě požadavku na přístup všech uživatelů byl Craft.CASE spuštěn přímo na intranetu zákazníka.

PhoneCopy mezi 300 nej
7.2.2011|

Aplikace PhoneCopy for Mac, která nabízí synchronizaci Addressbooku s více jak 650 typy mobilních telefonů, byla akceptována na Mac App Store společnosti Apple v kategorii „Productivity“. Uživatelé operačního systému Mac OS X ve verzi 10.6.6 a vyšší mají možnost si stáhnout a nainstalovat aplikaci přímo z Mac App Store a současně tak automaticky získávat upozornění na nové verze a aktualizace. „I přesto, že PhoneCopy for Mac lze stáhnout i z našich speciálních stránek mac.phonecopy.com, považovali jsme za důležité umístit naši aplikaci i do Mac App Store, který považujeme za budoucí standard pro distribuci software na platformě MAC OS X. Správnost našeho kroku potvrzuje i fakt, že během prvního dne si takto aplikaci stáhlo 808 uživatelů“, uvedl Jiří Berger – CEO projektu PhoneCopy.

Po úspěšném uvedení aplikace PhoneCopy pro Mac na Apple Store se také dostala mezi Top 300 Apple aplikací.
Zhodnocení aplikace bylo uvedeno i na webu amerických spotřebitelů - The American Consumer News.
Hodnocení k dispozici - zde

Softpedia "100% Clean" Award
28.1.2011|

Aplikace PhoneCopy for Mac získala od Softpedie certifikát "100 Clean", který garantuje, že aplikace je z pohledu programového kódu 100% čistá. To znamená, že neobsahuje žádné malware, spyware, viry, trojany a backdoory. Pro projektový tým PhoneCopy je to další ocenění kvality práce, kterou dlouhodobě odvádí.

PhoneCopy synchronizuje i s Mac OS X
4.1.2011|

Služba PhoneCopy.com dnes uvolnila do distribuce novou aplikaci PhoneCopy for Mac, která nabízí synchronizaci addressbooku s téměř 600 mobilními telefony. Uživatelé operačního systému Mac OS X ve verzi 10.5 (Leopard) a vyšší tak získávají zdarma k dispozici nástroj, který jim pomůže efektivněji spravovat své kontakty. Kromě toho může PhoneCopy fungovat i jako sekundární záloha kontaktních informací, ke kterým lze navíc přistupovat z internetového prohlížeče kdykoliv a odkudkoliv, a to i v případě, že uživatelův Mac právě neběží, nebo pokud například v MacBooku dojdou baterie.

Více informací na www.phonecopy.com
Celá tisková zpráva je k dispozice zde.

PF 2011
22.12.2010|

Přejeme všem šťastné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2011.

Systém pro řízení znalostí od e-FRACTALu
9.12.2010|

Do provozu byla uvedena nová verze systému pro řízení znalostí, včetně aktivního demopřístupu na adrese KEYSYSTEM.com.

Zabezpečení dat z firemních mobilů
2.12.2010|

Týdeník Ekonom zhodnotil možnosti správy dat ve firemních mobilech. Jako vhodné řešení byla navrhnuta i naše aplikace PhoneCopy.

Flexibilní správa dat v reálném čase?
24.11.2010|

PhoneCopy i aplikace PhoneCopy for iPhone se dočkaly vylepšení, které to umožňují. Nejen o nich informuje také portál fonky.cz.

Naše hostingové centrum posíleno
28.10.2010|

Došlo k posílení našeho hostingového centra jak z pohledu diskové kapacity, tak i technologie. Přešli jsme na plnou virtualizaci serverů na technologii HYPER-V na Microsoft Windows 2008 Enterprise R2.
Pokud máte zájem dozvědět se o možnostech hostování u nás, přečtěte si informace zde nebo nás kontaktujte.

Rework - netradiční firemní přístup
8.9.2010|

e-FRACTAL pomáhá již dlouho projektům klientů růst. Zaujala nás kniha Rework od zakladatelů úspěšné průkopnické softwarové firmy 37signals (Jason Fried a David Heinemeier Hansson). Doporučujeme tuto "příručku pro podnikatele" ke přečtení. Podobně netradičně přistupujeme k mnoha projektům i my.
V České republice by brzy měla být vydána nakladateltvím Melvil pod názvem Restart.

I jablíčkáři ví o PhoneCopy
31.8.2010|

Zájmu uživatelů produktů od společnosti Apple neunikla aplikace PhoneCopy. Jak si zálohovat své kontakty zdarma vysvětlili na stránkách jablíčkář.cz.

e-FRACTAL zvládne GLASS
19.8.2010|

V dnešních dnech jsme provedli migraci některých našich aplikací do prostředí GLASS. Toto prostředí zastřešuje čistě objektově orientovanou databázi Gemstone a technologie Linux, Apache, Seaside a Smalltalk (název prostředí je odvozen od počátečních písmen).
Zajimavostí je, že šlo o migraci aplikace mezi dvěma prostředími a databazovými systémy, ovšem téměř beze změny kódu. Nyní kromě tradiční .NET technologie, můžeme klientům nově nabídnout i webové aplikace vytvořené v GLASS prostředí.

Strategie ICT pro Čepro
12.8.2010|

Naši konzultanti zpracovali analýzu strategie ICT společnosti Čepro a.s. Na základě dodaných dokumentů provedli posouzení strategie ICT a navrhli vhodná opatření pro zajištění efektivního rozvoje ICT ve společnosti.

Aplikace PhoneCopy pro Apple zařízení
25.7.2010|

Od dnešního dne nabízí e-FRACTAL novou aplikaci PhoneCopy for iPhone, která podporuje i iPod Touch a novinku iPad.

Uživatel, který chce zálohovat svá data, si zdarma stáhne aplikaci PhoneCopy z Appstore, nainstaluje si ji do svého zařízení iPhone, iPod Touch nebo iPad a dalšími kroky jej provede jednoduchý průvodce. Přímo z iPhone lze i založit účet na PhoneCopy.com, připojit se k existujícímu účtu a případně rozhodnout, který zdroj kontaktů je primární, nebo zda chce kontakty z telefonu a ze serveru zkombinovat. Aplikace může být zajímavou alternativou i pro uživatele, kteří upgradují svůj iPhone na vyšší verzi operačního systému.
„Přenos a synchronizace dat mezi běžnými telefony a iPhone jsme identifikovali jako problém, který trápí mnoho uživatelů. Proto jsme vyvinuli aplikaci, která jejich potřebu pokrývá. Nejvíce patrně potěšíme klienty, kteří migrují z jiného telefonu na iPhone a také ty, kteří používají současně dva telefony, z nichž alespoň jeden je iPhone“, řekl Ing. Jiří Berger, MBA – CEO projektu PhoneCopy a dodal: „Při synchronizaci jsme si dali záležet, aby se přenášela opravdu všechna data a to například včetně fotografií přiřazených ke kontaktům. Uživatelům chceme nabídnout maximální komfort a věříme, že ocení i naši hlavní přidanou hodnotu, kterou jsou jejich data zabezpečeným přístupem dostupná z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu“.

více informací na www.phonecopy.com/iphone/
Celá tisková zpráva je k dispozice zde.

NEJ banka/pojišťovna vyhlášena
24.6.2010|

Soutěž, do které jsme dodali expertní hodnocení webů, byla dnes uzavřena slavnostním vyhlášením vítězů pro rok 2010.

více na Druhý ročník zná své vítěze
nebo také mezi online zprávami Hospodářských novin Titul Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna

Synchronizace s Google kalendářem
18.6.2010|

Naše služba PhoneCopy v dalším release přináší mnoho vylepšení. Nejviditelnější novinkou je možnost automatické synchronizace mobilního telefonu s aplikací Google Calendar.

Každý uživatel PhoneCopy si ke svému účtu může připojit svůj účet Google Calendar a veškeré kalendářové změny se oboustranně propagují a synchronizují jak do telefonu, tak samozřejmě zpět do kalendáře Google. Synchronizace s Google se spustí paralelně v okamžiku, kdy uživatel zahájí synchronizaci svého mobilního telefonu. Pokud vše proběhne dostatečně rychle, jsou změny dynamicky zahrnuty do běžící synchronizace s telefonem. Pokud běh synchronizace s Google Calendarem trvá déle, proběhne synchronizace pouze se serverem Phonecopy.com a do telefonu se updatované informace dostanou při další synchronizaci.
Aplikace PhoneCopy také rozšířila svou podporu o další znakové sady. Ukládaná data (kontakty, SMS atd.) mohou být například v azbuce, řecké abecedě, čínských znacích, arabštině nebo hindu a jejich správné zobrazení a editaci podporuje i portál Phonecopy.com.

Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

Nejlepší web finanční instituce?
14.6.2010|

Na základě našeho detailního zkoumání internetových stránek určených bank a pojišťoven získala agentura Bison&Rose konečné výsledky. Nejlepší weby budou již brzy v médiích vyhlášeny.

Sledovány byly 3 kategorie, u každé bylo rozhodující, jak jednotlivé finanční instituce mají na svých webových stránkách zpracováno 5 stanovených kritérií.
První kategoií byl Design a Layout, u kterých byl zvažován Celkový dojem, Použitelnost titulní stránky, Intuitivnost navigace a orientace webem, Konzistence grafiky napříč webem a Čitelnost obsahových prvků (kontrast, možnost změny velikosti textu).
Obsah a Komunikace (druhá kategorie) byly hodnoceny z hlediska Viditelnosti ve vyhledávačích, Přizpůsobení se cílovým skupinám, možnosti individualizace a jazykové mutace, Kvality zpracování textů, obsahu webu a srozumitelnosti informací, Aktuálnosti a provázanosti s ostatními informačními kanály, a v neposlední řadě i Šíře kontaktních možností a snadné dostupnosti.
Poslední kategorií bylo Technické řešení webu. Tam jsme se zaměřili na Validitu kódu, Kompatibilitu v prohlížečích (možnost zobrazení v různých druzích zařízení), Nezávislost na doplňkových technologiích (vypnutí grafiky, css, aktivních prvků), Datovou náročnost (rychlost zobrazování), a Možnost vyhledávání ve stránkách.

PhoneCopy boduje
11.5.2010|

Na serveru Mobilmania.cz vyšel článek o naší službě Phonecopy obsahující zkušenosti autora-uživatele. Možnost přečtení také zde.

Hodnocení webů NEJ banka/pojišťovna
5.5.2010|

Odborníci z naší společnosti se budou podílet na soutěži Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna roku 2010 organizovanou agenturou Bison & Rose a vyhlašovanou Hospodářskými novinami. Partnery soutěže jsou KPMG a IBM.
e-FRACTAL s.r.o. využije své znalosti z oblasti internetových stránek a provede detailní testování webů vybraných soutěžících. Celkové výsledky budou zveřejněny v odborných médiích v průběhu června 2010.

FLORES používá nástroj CraftCASE®
26.4.2010|

Pro vývoj nového informačního systému FLORES koupila od e-FRACTALu společnost FLORES s.r.o. licence nástroje pro modelování obchodních procesů CraftCASE®.

„Společnost FLORES spustila v druhé polovině roku 2009 na tuto dobu ojedinělý projekt vývoje nového ERP systému FLORES. K naší velké radosti si vývojový tým pro jeho analýzu vybral právě nástroj CraftCASE®, který v regionu střední a východní Evropy distribuujeme. Společnost FLORES není náš zcela typický zákazník. Obvykle v nástroji CraftCASE® pro naše zákazníky pracujeme my nebo námi certifikovaní partneři. Je to jeden z mála případů, kdy se poskytovatel služeb v oblasti informačních systémů pustil do vývoje zcela nového informačního systému, a my této aktivitě fandíme. Po rozhovorech s kolegy z FLORESU jsme přesvědčeni, že to, co ve vývojářské dílně FLORESU vzniká, je špičkový ERP produkt zcela nové generace.", říká k nákupu licencí CraftCASE® FLORESEM jednatel společnosti e-FRACTAL, pan Jiří Berger.

Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

Creative Future 2010
20.4.2010|

Pro rozšíření znalostí kreativních technologií jsme využili akci společnosti Adobe Systems, kterou v Praze pořádala ve spolupráci se svými partnery. Kromě odborného seznámení s předními produkčními a postprodukčními nástroji z oboru tisku, grafického designu a videa, došlo také k představení nového balíku produktů Creative Suite5, vydaného před několika dny.

Web & Design Academy
14.4.2010|

Zástupci naší společnosti si nenechali ujít setkání webových expertů na semináři pod patronací společnosti Microsoft. Zajišťujeme si tak neustálý přehled o trendech v naší oblasti, abychom mohli zákazníkům stále dodávat moderní řešení opřené o naše tradiční postupy.

Naše aplikace uvedena na Wikipedii
23.3.2010|

Funkčnost Phonecopy neunikla zájmu týmu tvůrců online encyklopedie Wikipedia při zpracovávání synchronizačních serverů využívajících standardní protokol SyncML. U jednotlivých serverů byla hodnocena platforma a podpora různých typů synchonizovaných položek. Nechybí ani uvedení specifik odlišujících jednotlivé zástupce.

Napsal o nás Mobil.cz
8.3.2010|

Naše synchronizační služba PhoneCopy se mezi ostatními možnostmi zálohy dat vůbec neztratila. Kromě toho, že za synchronizaci jako takovou se neplatí (stačí si na serveru zdarma vytvořit účet, nastavit profil v telefonu a může se začít zálohovat), bylo vyzdvihnuto zajímavé zpracování grafického rozhraní služby a možnost zálohování SMS zpráv.

Nová verze služby Phonecopy.com
5.2.2010|

Veškerá komunikace probíhá bezdrátově, tedy pomocí GPRS, EDGE, 3G nebo Wi-Fi. Kromě bezpečného uložení dat tak uživatelé Phonecopy získávají přístup ke svým informacím přes internetové rozhraní s možností jejich snadné editace a správy. Služba umožňuje zálohu kontaktů, kalendářových událostí, úkolů a poznámek. U mobilních telefonů s operačním systémem Symbian lze zálohovat i SMS.
Služba v současnosti na svých stránkách uvádí podporu 177 modelů mobilních telefonů 6 značek. V nejbližší době se však seznam rozroste až na 600 modelů, jelikož velké množství modelů je použitou technologií plně podporováno a na stránky bude jejich podpora postupně doplňována.

Stali jsme se členy ICT UNIE o.s.
26.1.2010|

Na valné hromadě Sdružení pro informační společnost (SPIS), jehož jsme členem, bylo rozhodnuto o sloučení s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Tak vzniklo Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace - ICT UNIE o.s. (zkratka ICTU).

Výročí založení firmy
17.1.2010|

Oslavili jsme 9 let od založení naší společnosti. Historie našeho týmu však sahá až do roku 1995.

„Technologické posouzení infrastruktury PCMS“
10.1.2010|

Dokončili a odevzdali jsme zpracovaný projekt pro Magistrát hlavního města Prahy

V novém roce v novém kabátě
8.1.2010|

Vítejte na nové verzi našich internetových stránek.

PF 2010
1.1.2010|

Přejeme Vám hodně štestí, zdraví a úspěchů do roku 2010.

Vánoce 2009
24.12.2009|

Přejeme Vám Veselé Vánoce a děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2009.

Vystavovali jsme na veletrhu Outsource World v New Yorku
11.11.2009|

Na veletrhu Outsource World jsme spolupracovali s českou ambasádou, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechTrade a CzechInvest. Zástupci naší společnosti tak reprezentovali i Českou republiku jako celek.

Zprovoznění nové platformy pro hostování aplikací klientů
3.11.2009|

V rámci zkvalitnění služeb a zvýšení flexibility jsme zahájili process virtualizace jednotlivých hostovaných řešení.

Doporučujeme Vám k přečtení: Dan Roam – Nápady na ubrousku
17.10.2009|

V těchto dnech se nám do ruky dostala velmi zajímavá kniha, kterou bychom rádi doporučili i Vám, návštěvníkům našich stránek. Kniha velmi přehledně a systematicky pomáhá třídit myšlenky a dává návod, jak je prezentovat publiku.